Atractii turistice - Zona Valea Draganului


Barajul Dragan

Barajul DraganConstruit in 1987, barajul Dragan are o inaltime de 120 de metri si un volum de 112 mil. mc. Barajul ofera o priveliste superba celor care se aventureaza pana la limita judetelor Bihor-Cluj.
Este o constructie din beton in arc de dubla curbura si retine un volum de 112 milioane metri cubi de apa, si are o dubla utilitate, acumularea apei pentru uzina de la Remeti si de retentie a viiturilor. Are o inaltime de 120 metri si o lungime de 424 metri. Sub apa, nu departe de baraj, stau ascunse zidurile cabanei de la Paraul Crucii. Aici s-au refugiat foarte multi romani din toate satele cedate prin dictatul de la Viena in 1940. De aici treceau peste munte la Stana de Vale sau Budureasa sa-si aduca cele necesare traiului.

Barajul ofera o priveliste superba celor care se aventureaza pana la limita judetelor Bihor-Cluj O plimbare de-a lungul barajului reprezinta un prilej bun pentru a inspira aer curat, a admira cum apa a sculptat acesti munti, prilej de a te bucura de linistea care te inconjoara, sunetul apei si adierea vantului.

Conacul Octavian Goga din Ciucea

Conacul de la CiuceaConacul Octavian Goga din Ciucea, jude?ul Cluj a fost re?edin?a lui Octavian Goga, fiind ?i locul în care acesta este înmormântat. Cl?direa face parte din patrimoniul monumentelor istorice ale jude?ului Cluj [1], [2]. Domeniul pe care este amplasat a devenit muzeu ?i cas? memorial? dedicat? poetului Octavian Goga.

În 1966 Veturia Goga ofer? statului român ca dona?ie întregul complex. Dona?ia este acceptat?, iar în vara lui 1967 va avea loc deschiderea oficial? a Muzeului Memorial "Octavian Goga" din Ciucea. Muzeul reînvie via?a poetului, fiind expuse un num?r mare de obiecte personale ale acestuia sau diferite alte piese adunate de acesta din toat? ?ara.

Cetatea Bologa

cetatea de la bologaCetatea de la Bologa se afl? în cadrul localit??ii Bologa din jude?ul Cluj
Un castrum antic roman, numit Resculum este cea mai veche a?ezare din zon? specificat? în documente. A fost ridicat în jurul anului 106 D.C., drept garnizoan? a Cohortei II “Hispanorum”, a c?rei misiune era, probabil, ap?rarea grani?ei Imperiului Roman. Pe m?sur? ce romanii au încercat s? consolideze grani?ele, în secolul II D.C. au fost adu?i coloni?ti din Grecia, se crede din zona Patras.

Ruinele castrului sunt vizibile ?i ast?zi în locul numit "Gr?di?te", de?i majoritatea zonei a fost folosit? ca suprafa?? agricol?. În apropierea castrului exist? ?i ruinele unei b?i romane.